Bedrijfsterreinen

Bedrijven en gemeenten kiezen uit kosten- en efficiencyoverwegingen vaak voor het bouwen van nieuwe bedrijfsterreinen, in plaats van bestaande terreinen te herstructureren, deze op te knappen of her te gebruiken. Door de ruime ervaring en brede inzetbaarheid is Wijcker Infra in staat om bedrijventerreinen van A tot Z te realiseren. U kunt ook bij ons terecht voor het grondwerk, het aanleggen van de benodigde rioleringen, putten en goten, maar ook voor de verhardingen, eventuele laad- en losplekken, parkeervoorzieningen en de kabels en verlichting.
Indien gewenst kunnen we u, met onze kennis en ervaring, in een vroeg stadium al adviseren. Bij het ontwerp, maar ook bij de definitieve uitwerking.