De kernactiviteiten van Wijcker Infra BV

zijn het voorbereiden, aannemen, uitvoeren en onderhouden van alle voorkomende infrastructurele werken met als specialisme:

 • Grond-, sloop-, rioleringswerk en drainage
 • Wegenbouw met de nadruk op bestratingen (handmatig en machinaal)
 • Aanleg bedrijfsvloerplaten, halfverhardingen en wegfunderingen
 • Kleinschalige waterbouw, asfaltwerken, belijning en markeringen (verf en thermo)
 • Exclusieve sierbestratingen en terreinafscheidingen
 • Leveren en plaatsen van staatmeubilair, bebordingen en hekwerken
 • Verhuur van stalen rijplaten en draglineschotten
 • Infiltratieriolen, grindkoffers en afkoppelen HWA-systemen
 • Saneringswerk van vervuilde grond (uitbesteed onder BRL-7000 certificaat)
 • Opslag, in- en verkoop van alle soorten bestratingsmaterialen zowel oud als nieuw
 • Verhuur van wegenbouwmaterieel, transporten met autokraan en grondverzet
 • Aanbrengen bos- en parkpaden (mijnsteen, schelpen en gralux) met asfaltmachine
 • Verzorgen van veiligheidsondergronden bij speeltoestellen
 • Railinfrastructuur onder BTR-certificaat / -erkenning
 • Zagen of boren in asfalt en beton
 • Leveren van zand, grind, grond, teelaarde en menggranulaat
 • Aanleg en onderhoud van paardenbakken (bodems)
 • Inname en verwerking van (beton-)puin, bouw-, plantsoen- en sloopafval
 • Planning, advies, ontwerp, reken- en tekenwerk t.b.v. terreininrichting